Het eerste Poeldier ontstond eind 2005 getekend met pen en inkt. Al snel ontstonden er meer en groeide de serie uit tot een kleine gemeenschap. Een Poeldier is een dierfiguur met menselijke karaktertrekken. Poeldieren klagen en becommentariëren, kijken en praten, maar doen fysiek zelf eigenlijk niets. Ze observeren en constateren alleen. Poeldieren hebben elk een eigen karakter die ze ontlenen aan hun typische uitlatingen en beschreven gedachten. De een klaagt en ziet terwijl de ander in zichzelf gekeerd is en zijn of haar weg tracht te vinden. Sommigen zijn praktisch, terwijl anderen alle contact met de werkelijkheid lijken te verliezen. De Poeldieren zijn op zoek naar een werkelijke aansluiting met de wereld. De een vindt die beter dan de ander.

Sinds september 2015 worden De Poeldieren gepubliceerd in het maandblad Transpect Plus van de GGZ WNB. Je kunt ze ook volgen op Facebook!